Audio a video vrátniky

Systém domového elektrického vrátnika prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a používa sa všade tam, kde chcete kontrolovať prístup do objektu. Videovrátnik môžeme kombinovať aj so skrytou kamerou a použiť ho zároveň ako súčasť zabezpečovacieho zariadenia.

Videotelefón je komponent , ktorý je umiestnený v interiéri budovy (byt, kancelária, predsieň rodinného domu atd.). Je určený na obojsmernú zvukovú komunikáciu so vstupným panelom umiestneným pred vstupom budovy, teda na komunikáciu s prichádzajúcou osobou a k otvoreniu dverí prostredníctvom tlačidla. Videotelefón pridáva k zvukovej komunikácií i komunikáciu obrazovú .Vizuálna kontrola prichádzajúcej osoby mnohonásobne zvyšuje bezpečnosť , hlavne v nočných hodinách vďaka vstavaným infračerveným diódam v okolí kamery.