Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická Požiarna Signalizácia (EPS) systém slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tým, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru. EPS samočinne urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah.

Elektrická požiarna signalizácia je často inštalovaná, ako nadštandartné vybavenie objektu a má charakter pomocného zariadenia, ktoré je jedným z prostriedkov protipožiarneho istenia objektu. Zariadenie EPS musí vyhovovať požiadavkám STN 73 0875 a smie sa projektovať a používať až po schválení územne príslušných orgánov požiarnej ochrany.