Evakuačný požiarny rozhlas a ozvučovacie systémy

Evakuačný požiarny rozhlas je zariadenie z kategórie požiarno-technických zariadení stavieb. Slúži na hlasovú signalizáciu a riadenú evakuáciu osôb pri požiari. V čase mimo ohrozenia požiaru, alebo iného nebezpečenstva môže poskytovať hlasové informácie alebo hudobný priposluch. Evakuačný požiarny rozhlas je pri požiari ovládaný automaticky riadiacim výstupom z elektrickej požiarnej signalizácie, alebo manuálne stálou obsluhou.

Ozvučovacie systémy označujú systém verejného ozvučenia používaného k osloveniu čo najširšieho okruhu ľudí. Systémy verejného ozvučenia sa používajú všade tam, kde je potrebné osloviť, informovať, upozorniť a hlásiť pri ochrane návštevníkov, cestujúcich, pracovníkov, študentov, … Stretávame sa s nimi v školách, malých i veľkých obchodných centrách, na staniciach, letiskách, vo verejných a administratívnych budovách, v priemyselných podnikoch, v reštauráciách, lebo záber ich použitia je veľmi široký.