Poplašný systém narušenia

Ústredňa PSN je riadiaca jednotka systému elektronickej zabezpečovacej signalizácie – umiestnenej v objekte. Zabezpečuje a riadi komunikáciu s ostatnými prvkami systému. Ústredne PSN sú dnes bežne vybavené digitálnym komunikátorom , ktorý umožňuje pripojenie na pult centrálnej ochrany (PCO) alebo na Vami určené telefónne číslo, a je teda možné prenášať stavy bezpečnostného systému a monitorovať ich. Činnosť systému v prípade výpadku napájania zabezpečuje bezúdržbový akumulátor, ktorý je umiestnený v ústredni. Klávesnica umožňuje programovanie, ovládanie a správu systému elektronickej zabezpečovacej signalizácie, poprípade prezeranie udalostí systému.

Priestorové snímače reagujú na pohyb v chránenom priestore. Používame tieto základné druhy snímačov :

  • infrapasívne detekujú pohyb ľudského alebo zvieracieho tela na základe vyžarovania v infračervenej oblasti,
  • mikrovlné detekujú každý pohyb (od určitej veľkosti), používajú sa v špeciálnych aplikáciách, kde je nutné zaznamenať každý pohyb,
  • duálne obsahujú oba hore uvedené systémy, sú vybavené špeciálnymi obvodmi, ktoré zamedzujú vznik falošných poplachov.

Snímače sa vyrábajú pre vnútorné (väčšina) a vonkajšie prostredie. Niektoré detektory umožňujú pohyb drobných domácich zvierat v stráženom priestore.

Rôzne snímače

  • detektory rozbitia skla sledujú akustické signály, ktoré porovnávajú so zvukmi charakteristickými pre pnutie a trieštenie skla. K vyhláseniu poplachu dôjde len pri splnení konkrétnych parametrov , čo výrazne znižuje riziko vzniku falošných poplachov, ktoré by mohli vznikať pri otrasoch sklenených tabulí napr. pri ťažkej doprave v blízkosti objektu (z tohoto dôvodu sme prestali dodávať mechanické vibračné snímače),
  • magnetické kontakty chránia pred nežiaducim otvorením dverí a okien v dobe stráženia. Sú výborné pri plášťovej ochrane objektu, poplach je spustený skôr ako osoba vstúpi do chráneného priestoru. Výhodné sú pri čiastočnom strážení, napr. keď je majiteľ vo vnútri objektu,
  • dymové detektory kontrolujú zmeny charakteristické pre vznik požiarov. Optický detektor reaguje na prítomnosť dymu, ktorý vzniká pred požiarom. Ionizačný detektor reaguje na zmeny ovzdušia pri horení najmä tekutých horľavín (ešte skôr ako príde dym),

detektory teploty môžu detekovať okrajové zvolené teploty (minimálnu a maximálnu), v prípade prekročenia je tento fakt signalizovaný. Slúži k sledovaniu napr. kritických teplotných stavov a pod.

Bezdrôtové PSN systémy
Klasické a bezdrôtové systémy

Klasické prvky PSN sú navzájom prepojené káblami, ktorými sa prenáša napájacie napätie a všetky informácie. Oproti tomu bezdrôtové systémy medzi sebou komunikujú rádiovo a snímače sú napájané z batérií. Spoľahlivosť a bezpečnosť oboch variant závisí od typu výrobku a nedá sa tvrdiť, že napríklad bezdrôtové systémy sú určené pre nižšie riziká. Naopak, posledné modely bezdrôtových systémov spĺňujú sprísnené európske normy pre PSN a sú na takej kvalitatívnej úrovni, že za sebou nechávajú aj niektoré klasické systémy.

Aké sú hlavné prednosti klasických systémov?

Výrobky sú väčšinovou lacnejšie než bezdrôtové (pokiaľ sa nepočíta inštalačný materiál a práca) a je možné v jednej inštalácii kombinovať komponenty od niekoľkých výrobcov. Nie je nutné meniť batérie v snímačoch.

Aké sú hlavné prednosti bezdrôtových systémov?

Samotná inštalácia je veľmi čistá (s minimom vŕtania a sekania) a rýchla (a teda lacnejšia). Výsledný vzhľad interiéru nie je potom narušený instalačnými lištami. Systémy sú veľmi rýchlo rozširovateľné a možno ich aj jednoducho odinštalovať (pokiaľ sa napr. presťahujete). Samotestujúce funkcie všetkých súčastí systému upozornia na prípadnú poruchu alebo potrebu výmeny batérií.
Bezdrôtovo-drôtový (hybridný) zabezpečovací systém

Jednoduchá odpoveď na otázku: drôtový alebo bezdrôtový?

Cenovo výhodný a plne flexibilný je kombinovaný bezdrôtovo-drôtový tzv. hybridný systém. Tam, kde je možné káble naťahať, možno nainštalovať drôtové zabezpečovacie prvky a kde nie, bezdrôtové. Takýto systém má všetky vlastnosti bezdrôtového aj drôtového systému – je komfortný a cenovo výhodný.

Komunikačné zariadenia – prenos signálu
Komunikačné
V dnešnej hektickej dobe nie všade stačí lokálne spustenie poplachu pomocou externej sirény a blikačov.
Je treba stav o poplachu oznámiť aj na iné miesto.

Základné možnosti:

  • Pult centrálnej ochrany prezídia policajného zboru (najlacnejší, momentálne obsadený)
  • Pult centrálnej ochrany mestskej polície (stredná cena, len vo väčších mestách)
  • Pult centrálnej ochrany súkromnej bezpečnostnej služby (vyššia cena, možnosť výberu, flexibilita)
  • Telefónne číslo určené zákazníkom (najlacnejšie, bez odborného zásahu)