Priemyselná televízia

CCTV, closed circuit television – uzavretý (vnútorný) televízny okruh, alebo aj priemyselná televízia (PTV) sa stále viac stávajú nevyhnutnou súčasťou vybavenia supermarketov, obchodných domov, hotelov, mestských centier, verejných inštitúcii, úradov, priemyselných podnikov a v neposlednej rade aj rodinných domov. Teda všade tam, kde je potrebné zabezpečiť efektívne stráženie, monitorovanie a hlavne vyhodnocovanie udalostí buď v reálnom čase alebo z archivácie. CCTV systémy možno spojiť s poplachovými alebo prístupovými systémami, čím zabezpečíme zvýšenie ochrany objektu.